لینک غیرمستقیم در جهت تامین مخارج ریتما ازطریق دانلود بوجود آمده است. هرچند که در کنار آن، لینک مستقیم نیز برای شما قرار داده شده تا تصمیم استفاده از هرکدام با شما باشد. درصورتی که شما تمایل دارید از ریتما حمایت کنید میتوانید یا از لینک غیر مستقیم استفاده نمائید و یا به صورت نقدی از بخش انتهایی دانلود ، از ما حمایت مالی کنید.

جهت دانلود از لینک غیر مستقیم ابتدا بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید ، سپس در صفحه جدید باز شده گزینه ” من ربات نیستم ” را بزنید و سپس صبر نمائید تا شمارش معکوس در صفحه به پایان برسد. بعد از آن گزینه دریافت لینک را بزنید تا لینک برای شما نشان داده شود و فایل را دانلود کنید

نکته : ممکن است صفحات مختلفی برای شما باز شود و همچنان فایلی دانلود نشود که در این صورت صفحات جدید باز شده را ببندید و مجددا گزینه دریافت لینک را بزنید. پیشاپیش بابت این سیستم از شما معذرت خواهی میکنیم. اگر این سیستم برای شما آزار دهنده است مجددا پیشنهاد میکنیم از لینک مستقیم استفاده کنید.