سینما، هنری چند بعدی با ابعاد گوناگون است. عناصر مختلفی که در یک فیلم، دست در دست هم میدهند تا هنر بیافرینند. در یک اثر خوب، در کنار تصویر و روایت، موسیقیست که سهم جدی ای را برای ایجاد حس ایفا و ارتباط میان مخاطب و فیلم را حفظ میکند.

ریتما پلتفرمی جهت پخش و دریافت موسیقی متن بهترین فیلم های سینماست . با اینکار علاوه بر گوش سپردن به موسیقی متن فاخر آثار ، به معرفی آثار خوب نیز پرداخته میشود.