همانطور که میدانید هزینه سرور و نگهداری از فایل کم نیست . قطعا که ما بی چشم داشت و صرفا از سر لذت و علاقه ریتما را بوجود آوردیم اما حمایت شما از ریتما ، کمکی بسیار مهم در جهت ادامه یافتن این پلتفرم است. مبلغ حمایت هیچ اهمیتی ندارد، کوچک ترین مبلغ نیز برای ریتما انگیزه ای بزرگ است❤️

حمایت مالی از ریتما